Cennik

Cennik wynajmu pomieszczeń w Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu w sezonie wrzesień 2016 – czerwiec 2017.

Podane ceny zawierają podatek Vat

Promocja imprezy (reklama na stronie, fanpage, pośrednictwo sprzedaży biletów)do ustalenia

Cennik komercyjny dla zajęć sportowych
Cały parkiet 120,00 zł*/h w tygodniu
90,00 zł**/h w weekendy
Sektor 45,00 zł/h
Sala rozgrzewkowa 50,00 zł***/h
Cennik komercyjny - zajęcia  pozasportowe
Sala konferencyjna 50,00 zł***/h
Wynajem parkietu na imprezę wymagającą wyłączenia  obiektu od 5 godzin wzwyż od 3.000,00 zł cena nie obejmuje ewentualnego wynajmu i ustawienia sceny
Dodatkowe usługi
Wynajem sceny z montażem 6 x 5 m 700,00 zł
Dodatkowa energia elektryczna, w zależności od mocy i  długości trwania imprezy, powyżej 32kW do ustalenia
Promocja imprezy (reklama na stronie, fanpage,  pośrednictwo sprzedaży biletów) do ustalenia
Przygotowanie dokumentacji na imprezę masową (bez o płat  administracyjnych) 500,00 zł

*) 100,00 zł w przypadku zawarcia umowy i rezerwacj i terminu na okres minimum 5 miesięcy (z częstotliwością wynajmu co najmniej raz w tygodniu)

**) 90,00 zł w przypadku jednorazowego wynajmu, be z gwarancji stałego terminu

***) 35,00 zł przy wynajmie co najmniej 10 godzin m iesięcznie

Ceny nie obejmują klubów i stowarzyszeń z terenu Gm iny Świecie